Ranking

HOMBRES GI / VIOLETA / ADULTO / ABSOLUTO

9
Points
4
Wins
0
Losses
1
0
0
4
Points
5
Wins
2
Losses
0
1
1
3
Points
4
Wins
1
Losses
0
1
0
1
Points
3
Wins
1
Losses
0
0
1