Ranking

MUJERES GI / VIOLETA / ADULTO / ABSOLUTO

9
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
9
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
4
Points
4
Wins
2
Losses
0
1
1